Vlaanderen recyclagekoploper in Europa

Ecoo Beringen start bouwwerken voor recyclage van huishoudelijke verpakkingen

Donderdag 20 mei 2021- De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval neemt de vlucht vooruit met de start van de bouwwerken bij Ecoo in Beringen. Dit recyclagecentrum in de schaduw van de Biostoomcentrale voorziet in de folie-tot-folie recyclage van polyethyleen folie (PE-folie), het plastic dat we onder meer terugvinden in de omverpakking van een multipack en in verpakkingszakjes. Nu elke Vlaming toegang heeft tot de uitgebreide inzameling van plastic verpakkingen via de Nieuwe Blauwe Zak thuis én deze eveneens in voege is op het werk, verzekert deze nieuwe recyclageketen het circulaire beheer van de grondstoffen.

In de aanwezigheid van Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving, wordt vandaag de site van recyclagecentrum Ecoo Beringen officieel geopend. In het recyclagecentrum zal jaarlijks zo’n 42.000 ton aan PE-folie gerecycleerd worden, waarvan het overgrote deel komt uit het huishoudelijk verpakkingsafvalcircuit. Het gaat om een volledig nieuwe recyclageketen van een ongeziene omvang in Europa, die mogelijk gemaakt is dankzij de langetermijnovereenkomst tussen Fost Plus en vijf nieuwe sorteercentra. Hun fijnmazige sortering garandeert een constante instroom van kwalitatief materiaal voor de recyclagemarkt. In combinatie met de hoogtechnologische recyclage wordt gerecycleerd polyethyleen op die manier competitief met ‘virgin’ of nieuw materiaal.

“Onze nieuwe Biostoomcentrale in Beringen vormt het hart van een energie- en materialenhub, die wij hier momenteel uitbouwen en waarvoor wij nieuwe bedrijven aantrekken. Ecoo Beringen is zo’n bedrijf. Het zal gebruikte verpakkingsfolies verwerken tot hoogwaardige korrels, waarmee opnieuw plastic producten en verpakkingen gemaakt kunnen worden. Van afval naar nieuwe volwaardige grondstof dus”, aldus Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder van Biostoom Beringen.

Uniforme sorteerboodschap

Sinds 1 april is de Nieuwe Blauwe Zak ingevoerd in Brussel, Vlaanderen en de meerderheid van Wallonië. De laatste Franstalige intercommunales maken de overstap na de zomer. Bovendien geldt de uitgebreide sorteerboodschap nu ook voor alle bedrijven en organisaties. Daarmee wordt quasi al het plastic huishoudelijk verpakkingsafval bij het PMD gesorteerd, zowel thuis als op het werk. Dankzij het performante inzamelsysteem, de hoogtechnologische sorteercentra én bijkomende recyclagecapaciteit behaalden wij in 2020 de kaap van 51% recyclage van plastic verpakkingen. Dat is vijf jaar vóór de Europese norm van 50% die pas in 2025 van kracht is.

Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving: “Nergens wordt er méér huishoudelijk verpakkingsafval selectief ingezameld dan in Vlaanderen en België. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt het nog eenvoudiger voor de burger om altijd en overal verpakkingsafval correct te sorteren. Met resultaat: voor 2020 tekenen we een recyclagepercentage van 51% op voor plastic verpakkingen. Bovendien zetten we dankzij hoogtechnologische sorteercentra en recyclagecapaciteit op eigen bodem Vlaanderen verder op de kaart als recyclagehub in Europa.”
Patrick Laevers, managing director van Fost Plus: “Het is onze doelstelling om een circulaire economie voor verpakkingen te creëren. Door recyclagecapaciteit op te zetten in eigen land, maken we kostbare secundaire grondstoffen beschikbaar voor de lokale productie-industrie. Dit is de laatste schakel in de recyclageketen, die begint bij het uniform inzamelen van huishoudelijk verpakkingsmateriaal. Met de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak hebben we dat voor alle Vlamingen – en straks alle Belgen – mogelijk gemaakt. De eerste twee van vijf nieuwe sorteercentra zijn ondertussen volledig operationeel, zodat we de aparte materiaalstromen maximaal kunnen uitsorteren. De burger kan er zo verzekerd van zijn dat verpakkingen die in de Nieuwe Blauwe Zak terecht komen, ook daadwerkelijk gerecycleerd worden.”

Ecoo Beringen is een samenwerking tussen Biostoom Beringen en recyclagebedrijf Ecoo Group uit Houthalen-Helchteren. Dit nieuwe recyclagecentrum betekent een investering van zo’n 42 miljoen euro en 30 nieuwe aanwervingen voor de site in Beringen. De werkzaamheden duren tot het einde van het jaar.

Volgens Koen Verhaert, CEO van Ecoo Group, zijn een langetermijnvisie en samenwerkingen de basis voor de circulaire economie van morgen: ‘‘Doordat we langdurig verzekerd zijn van de aanvoer van huishoudelijke plastic folie door middel van de Nieuwe Blauwe Zak, kunnen we op lange termijn investeren en innoveren in onze recyclagetechnologie. Zo zijn we in staat een hoogwaardig gerecycleerd granulaat te produceren voor het vervaardigen van PE-film, evenwaardig aan ‘virgin’ materiaal.’’  
Factsheet-Ecoo Beringen.pdf 105 KB

Over Biostoom Beringen

Een hypermoderne biostoomcentrale in Beringen zet jaarlijks 200.000 ton niet recycleerbaar huishoudelijk afval om in thermische energie (stoom, warm water) en elektriciteit. Biostoom Beringen is een onderdeel van Bionerga NV die ook Biostoom Oostende en 5 composteringsinstallaties in Limburg onder zijn beheer heeft.

Op het industrieterrein Ravenshout bouwt Biostoom Beringen een energie- en materialenhub uit. www.biostoomberingen.be

Contact

Philip Peeters - philip.peeters@bionerga.be


Over Ecoo Beringen

Ecoo Beringen recycleert huishoudelijke restplastics uit poly-ethyleen tot hoogwaardige regranulaten die opnieuw gebruikt worden voor het vervaardigen van PE-film. Vanaf 2022 worden er jaarlijks 42 000 ton huishoudelijke restplastics verwerkt waarvan 25 000 ton afkomstig door de inzameling via de nieuwe blauwe zak. Ecoo Beringen maakt deel uit van Ecoo Group, actief in de recyclage van huishoudelijke restplastics sinds 1989. www.ecoo.eu

Contact

Koen Verhaert - koen.verhaert@ecoo.eu

Valerie Bruyninckx Corporate Communication & PR Manager, Fost Plus
Over Fost Plus

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door promotie, coördinatie en financiering geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. Zo recycleren we jaarlijks meer dan 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD.

Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en de burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de bedrijven en is actief in de drie gewesten. Via onze missie komen we tegemoet aan de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer. www.fostplus.be