Verpakkingen: hoe duurzaamheid en aantrekkelijkheid combineren?

Donderdag 17 november 2016 — Fost Plus en Val-I-Pac lanceren, in het kader van hun seminarie in de Europese Week van Afvalvermindering, een oproep tot kandidaturen voor de Greener Packaging Awards 2017. Hiermee worden initiatieven in de kijker gezet die de ecologische voetafdruk van verpakkingen verkleinen dankzij hun ontwerp en design. 

Aftrap van de Greener Packaging Awards 2017

Op 17 november organiseren Fost Plus en Val-I-Pac het vierde Greener Packaging Seminarie. Hierop zullen de organisatoren de officiële aftrap van de Greener Packaging Awards aankondigen, die in 2017 worden uitgereikt. De awards worden toegekend aan Belgische bedrijven die de milieu-impact van hun verpakkingen verminderen door duurzaamheid en aantrekkelijkheid te combineren.

De jury zal de kandidaten beoordelen op basis van verschillende criteria, zoals de reductie van gewicht of volume, het circulaire karakter van de verpakking (herkomst en eindbestemming van de gebruikte materialen) of het vermijden van productverspilling.

In de voorgaande editie kaapte Chembo Bevil de grote prijs voor huishoudelijke verpakkingen weg. Het Doornikse bedrijf kreeg een award voor de ingenieuze navuldop BCap. Ook Unilever werd beloond voor haar investeringen in duurzame en innovatieve verpakkingen.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich vanaf vandaag kandidaat stellen via de website www.greenerpackaging.be. Dit kan tot 30 juni 2017.

De vierde editie van het Greener Packaging Seminarie focust op het stimuleren van gedragsveranderingen bij bedrijven en consumenten

Fost Plus en Val-I-Pac wijden hun vierde seminarie aan het thema « Gedragsveranderingen stimuleren bij bedrijven en consumenten ».

Professor Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Management School van de Radbourn Universiteit Nijmegen in Nederland, opent het seminarie met een innovatieve visie op duurzame ontwikkeling. Op een verrassende manier legt hij de link tussen strategie, nieuwe business modellen en transitie.

Karen van de Stadt van het Nederlandse Kennisinstituut Duurzaam Verpakken zal toelichten hoe verpakkingsontwerp het gedrag van de consument kan beïnvloeden. Haar focus, cruciaal voor ondernemingen die actief zijn in de sector, ligt op de delicate verhouding tussen de duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van verpakkingen. Het is essentieel om de drijfveren te begrijpen van consumenten die niet meteen voor de meest duurzame verpakking kiezen. Elke groene verpakking vergt namelijk een financiële inspanning van de producent.

Herman Van Roost van Total zal vervolgens spreken over circulaire plastic verpakkingen. Het thema « E-commerce verpakkingen » wordt toegelicht door Peter Lagey van het Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Unilever zal uitleggen hoe ze in verschillende stappen tot de ontwikkeling kwamen van de Compressed Deodorant, winnaar in de categorie reductie van gewicht en volume van de Greener Packaging Awards 2015. Het seminarie wordt afgesloten met een reflectie over eetbare verpakkingen door Hélène Hoyois van de start-up Do Eat.

Indien u meer informatie wenst over deze uiteenzettingen of indien u een interview wenst met een van de sprekers, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

 

 

Over Val-I-Pac

Val-I-Pac’s missie bestaat erin om te zorgen dat haar klanten in orde zijn met de wetgeving over bedrijfsverpakkingen en dat de wettelijke percentages voor recyclage (80%) en voor nuttige toepassing (85%) op globale wijze behaald worden. Het systeem berust op een collectief en macro-economisch gegevensbeheer: de volumes bedrijfsmatige verpakkingen die door Val-I-Pac-klanten op de markt worden gebracht, worden vergeleken met de volumes bedrijfsmatig verpakkingsafval die afvalophalers ophalen en recycleren.

Om recyclage te stimuleren kent Val-I-Pac premies toe aan bedrijven die hun afval voor recyclage sorteren. Vorig jaar hebben ruim 25.000 bedrijven hiervan de vruchten geplukt.

Voor bijkomende informatie over de premies en de werking van Val-I-Pac kunt u terecht op www.valipac.be

Fatima Boudjaoui Public Relations Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be