Uitnodiging Fost Plus : Jaarlijkse persconferentie 11/05

Maandag 11 mei 2015 – 12u tot 14u – Fost Plus
Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel

Maandag 4 mei 2015 — Beste journalist,

Fost Plus nodigt u graag uit op de persconferentie ter gelegenheid van haar jaarlijkse algemene vergadering op maandag 11 mei.

Tijdens deze ontmoeting zullen Pierre van Hentenrijk, voorzitter van Fost Plus en William Vermeir, gedelegeerd bestuurder van Fost Plus, enkele thema’s bespreken die kenmerkend waren voor het jaar 2014 en eveneens enkele perspectieven voor 2015 uitlichten:

  • Resultaten in 2014
  • Afvalsortering buitenshuis: steeds meer locaties waar het mogelijk is
  • De afvalsortering van morgen bereiden we reeds vandaag voor
  • Statiegeld, een simplistisch antwoord op een complexe problematiek
  • Moeten we bang zijn voor de Europese “Circular Economy Package”?

 

Pierre van Hentenrijk, William Vermeir en Youri Sloutzky (Public Relations Manager) zullen beschikbaar zijn voor interviews na de presentaties.

Er is een buffet voorzien.

U wordt ook uitgenodigd op de academische zitting van Fost Plus, met als onderwerp de gedragsverandering, in Wolubilis op 11 mei, van 16u tot 18u. Bij deze gelegenheid zal Peter John, professor in Politieke Wetenschappen en Public Policy van de “University College London”, een toespraak houden over het thema “Hoe maken we van het algemeen belang een bron van inspiratie om gedragingen te veranderen?”. Uw uitnodiging voor deze zitting vindt u als bijlage.

We vragen u vriendelijk om uw aanwezigheid op de persconferentie en/of op de academische zitting te bevestigen door te antwoorden op deze mail voor donderdag 7 mei 2015 op ls@whyte.be.

 

Met vriendelijke groeten,       

 

Youri Sloutzky

Public Relations Manager Fost Plus

 

 

Gelegenheidsadres:

Fost Plus - Olympiadenlaan 2,

1140 Brussel

Toegang tot de parking via de Oudstrijderslaan (op verdieping -2)   

Luigi Sementilli Whyte Corporate Affairs
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be