Proper De Panne: ook op het strand gaan we sorteren!

Proper De Panne: ook op het strand gaan we sorteren!

Vrijdag 12 juni 2015 — De Panne wil tegen 2017 uitpakken met een nieuw coherent afvalbeleid. Een van de vernieuwingen is de introductie van gescheiden afvaleilanden op het strand. Vanaf half juni kan je nu ook tijdens een bezoekje aan het strand PMD en restafval in afzonderlijke semi-ondergrondse vuilnisbakken kwijt. De gemeente tekende daarvoor in op een project van Fost Plus.

25 afvaleilanden

Tussen half juni en half september worden 25 afvaleilanden voor PMD en restafval op het strand van De Panne geplaatst. Ze worden op regelmatige afstanden opgesteld tussen het Leopold I-monument en het Canadezenplein en dit ter hoogte van de stranduitbatingen. Na een evaluatie op het einde van de zomer wordt beslist of de afvaleilanden ook de rest van het jaar blijven staan.

 

Optimaal geïntegreerd in een strandomgeving

De eilanden zijn van ver te zien door een grote vlaggenmast. Per afvaleiland zijn er twee semi-ingegraven containers met elk een inhoud van 300 liter voor de gescheiden inzameling van PMD en restafval.

De PMD-vuilnisbakken, met hun blauwe deksels, refereren naar de blauwe PMD-zakken en de verkleinde opening voorkomt dat er ook ander materiaal in terecht komt. Een zelfde kleine inwerpopening vind je terug bij de grijze restafvalcontainer, want het is niet de bedoeling dat daar bijvoorbeeld huishoudelijk afval in geponeerd wordt. Pictogrammen en afbeeldingen zorgen voor een duidelijke communicatie van wat wel en niet in deze containers thuishoort.

 

William Vermeir, managing director van Fost Plus licht toe:” Vier kustgemeenten (Nieuwpoort, Middelkerke, Bredene, De Haan) hebben deze inzamelmethode al getest en hebben zo bijgedragen tot de optimalisatie ervan. De infrastructuur en de gebruikte materialen zijn uitstekend bestand tegen weer en wind. In nauwe samenwerking met de gemeente De Panne, werd er, naar uniformiteit toe, bewust gekozen voor een gelijkaardig model als de bestaande restafvalcontainers op het strand ter hoogte van de Zeedijk.”

 

Schepen van Milieu Bram Degrieck: “Het ledigen van deze afvaleilanden is geen evidentie, maar als gemeente kiezen we er bewust voor om net dat stapje verder te gaan in het sorteren en recycleren. Heel veel mensen sorteren thuis, maar waarom niet tijdens een bezoekje aan het strand? Als gemeente willen wij deze mogelijkheid bieden en samen van De Panne een propere, milieuvriendelijke gemeente maken.”

 

Netheidscampagne ‘Proper De Panne’

De nieuwe selectieve semi-ondergrondse afvaleilanden zijn één van de vernieuwingen die kaderen binnen de doelstelling van de gemeente De Panne om tegen 2017 met een coherent afvalbeleid uit te pakken. De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang en worden samengebracht in een grote netheidscampagne ‘Proper De Panne’ met aandacht voor afvalpreventie, selectieve inzameling, het voorkomen van illegaal ontwijkgedrag en ook handhaving.

 

Schepen van Milieu Bram Degrieck: “ Proper verwijst niet enkel naar afval, maar naar netheid in de ruimste zin van het woord. Een stoep kan vuil ogen omdat er zwerfvuil ligt, maar evengoed door een niet onderhouden plantsoen of een kapotte bank. We zien het dus erg breed. Een proper De Panne is niet enkel een zaak van de reinigingsdienst, het is een zaak van alle inwoners, handelaars, horecazaken, tweedeverblijvers en bezoekers.”

Isabel Coysman Communicatieverantwoordelijke at Gemeente De Panne
Youri Sloutzky Public Relations at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be