“PMD sorteren is kinderspel”

Fost Plus frist de sorteerregels van de PMD-zak op

Woensdag 8 juni 2016 — Ook al is het voor de overgrote meerderheid van de bevolking duidelijk, er blijven soms toch twijfels bestaan over welke verpakkingen al dan niet in de PMD-zak thuishoren. Vaak zijn het dezelfde verpakkingen waar men over twijfelt en die men, met de beste bedoelingen, bij het PMD sorteert. Daar wil Fost Plus verandering in brengen, in partnership met de verschillende afvalintercommunales in Vlaanderen, door de sorteerregels op te frissen aan de hand van een speelse communicatiecampagne.

Terug naar de essentie

Al sinds de introductie van de blauwe zak wordt het PMD-afval tweewekelijks opgehaald, maar toch blijken veel Vlamingen af en toe de fout in te gaan bij het vullen van die blauwe zak. Met de uitrol van de zomercampagne ‘PMD sorteren is kinderspel’ wil Fost Plus de Vlaamse bevolking eraan herinneren dat de sorteerregels voor PMD eigenlijk niet zo moeilijk zijn. De campagne legt de focus op de essentie van PMD – Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons – en maakt zo duidelijk dat enkel deze soorten verpakkingen in de PMD-zak thuishoren.

William Vermeir, managing director bij Fost Plus, is enthousiast over de campagne: “Met 86% recyclage van verpakkingsafval[1] behoren we vandaag bij de absolute top in Europa. Om deze koppositie te behouden, moeten we gezamenlijk een tandje bijsteken om kwalitatief beter te sorteren en recycleren. Vandaag bestaat de PMD-zak uit 15% residu, dat wil zeggen slecht gesorteerde verpakkingen door de burger. Door het residu te verminderen van 15% naar 10%, zou de inzameling efficiënter verlopen (met dezelfde wagen meer zakken per ronde in te zamelen + minder geweigerde zakken), met als gevolg een kleinere ecologische voetafdruk.

Een waaier aan kanalen

De Vlaamse Intercommunales kozen uit een uitgebreid gamma aan campagnemateriaal de meest geschikte kanalenmix om de impact van de campagne in hun regio te maximaliseren. De campagne komt nu op kruissnelheid en het eenvoudige, maar visueel sterke campagnebeeld ‘PMD sorteren is kinderspel’ zal de komende maanden op heel veel plaatsen het straatbeeld kleuren: op vrachtwagenpanelen, grote reclameborden en op de bussen van De Lijn. Daarnaast werd er ook een specifiek rijmpje uitgewerkt op het bekende deuntje van ‘Altijd is Kortjakje Ziek’, dat in combinatie met een online campagne zal worden ingezet.

Tot slot willen de afvalintercommunales en Fost Plus de Vlaming ook warm maken voor de sorteerboodschap via evenementen, (online) wedstrijden, gadgets en educatieve spelletjes. Zo hebben verschillende afvalintercommunales een wedstrijd lopen via www.pmdsortereniskinderspel.be en maken de burgers kans op bvb. een fiets of een elektrische bakfiets. 

[1] Zie jaarverslag Fost Plus 2015

Wim Lefebure Consultant at Whyte
Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be