Persbericht Fost Plus: Paarse zak groot succes

Donderdag 15 december 2016 —  

In Waregem, Wervik en Aalter sorteer je plastic afval sinds begin dit jaar in een paarse zak en niet langer in een blauwe zak. Vandaag stelde Fost Plus de resultaten voor in sorteercentrum Vanheede in Roeselare. Die zijn zeer positief: in Waregem zamelt men gemiddeld 5,4 kg meer in, in Wervik 1,7 kg en in Aalter 5,2 kg. Daarom wordt het proefproject verlengd tot eind 2017.

Sorteerkwaliteit en inzamelvolumes bemoedigend

Op 1 januari 2016 gingen proefprojecten van start in 3 Vlaamse gemeenten (Aalter, Waregem en Wervik) en 3 Waalse gemeenten (Frameries, Hannut en Marchin). De inzameling van PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) wordt er uitgebreid met verpakkingen uit harde plastics (schaaltjes, vlootjes en potjes) enerzijds en zachte plastics (folies, zakken en zakjes) anderzijds.

De 120.000 burgers van de 6 betrokken gemeenten hebben de nieuwe sorteerregels al vrij goed onder de knie, al stellen we wel een aantal vaak voorkomende fouten vast, die om verdere verduidelijking vragen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de schaaltjes uit piepschuim en de plasticfolies met een aluminiumlaagje, zoals chipszakjes. Verder stoppen heel wat mensen hun verpakkingen in elkaar, wat de scheiding op de sorteerlijn en dus de recyclage bemoeilijkt. Algemeen is de kwaliteit van de materialen, die in 4 partner-sorteercentra uitgesorteerd worden, beter dan verwacht.

Ook de ingezamelde hoeveelheden zijn bemoedigend: in de 6 testgemeenten samen werd per maand 35 ton extra plastic verpakkingen ingezameld, wat neerkomt op 3,6 kg per inwoner per jaar aan bijkomende plastic verpakkingen. (d.w.z. dat we in de zes testgemeenten 19,6 kg/inw.jaar inzamelen, voorheen bedroeg de hoeveelheid plastic verpakkingen 16 kg/inw.jaar).

Proefprojecten verlengd en grondig geanalyseerd

De innovatieve, door Fost Plus gefinancierde projecten worden uitgerold in nauw overleg met de Gewesten en in samenwerking met de verschillende partners: de gemeenten, de intercommunales voor afvalbeheer, ophaalbedrijven en sorteercentra, en uiteraard de burgers zelf. Om voldoende informatie te kunnen verzamelen en een zekere continuïteit te behouden in de sorteerboodschappen naar de burger, heeft Fost Plus voorgesteld deze P+MD-proefprojecten met een jaar te verlengen tot eind 2017.

Die verlenging zal ons toelaten om meer representatieve inzamelvolumes te behalen, de inzamelscenario’s verder te verfijnen en de economische en ecologische impact nauwkeurig te analyseren. Ook de zoektocht naar recyclagebedrijven voor de nieuwe plastic verpakkingen maakt deel uit van de doelstellingen voor het project. Voor Fost Plus is het immers van doorslaggevend belang dat een verbetering van de recyclagepercentages niet ten koste gaat van de kwaliteit van de uiteindelijke recyclage. De kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen gaan dus wel degelijk hand in hand.

In 2015 behaalde Fost Plus een recyclagepercentage van 38,4% voor plastic verpakkingen. Een uitstekend cijfer, waarmee Fost Plus tot de beste van Europa behoort. Concreet recycleerden we 81 kiloton (Kton) van de 212 kiloton (Kton) aan plastics die onze leden op de markt brachten. Er is dus nog potentieel om meer te recycleren, en daar wil Fost Plus een bepalende rol in spelen.

William Vermeir, Managing Director van Fost Plus, beklemtoont: « Fost Plus koestert de ambitie om de selectieve inzameling van plastic verpakkingen uit te breiden met het oog op meer recyclage. Die ambitie staat of valt met een nauwe samenwerking met al onze partners. De uitbreiding geeft ons de kans om ons Europees leiderschap in dit domein verder uit te bouwen. We moeten echter wel rekening houden met een aantal belangrijke voorwaarden. Zo moeten de sorteerregels niet alleen doeltreffend zijn – zodat we meer verpakkingen kunnen inzamelen en recycleren dan met de blauwe zak – maar ook eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen voor alle Belgen. Daarnaast moeten de nieuwe plastic verpakkingstypes die we inzamelen voldoende perspectieven bieden voor effectieve recyclage. Toch zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze partners de weg kunnen wijzen en dat we binnenkort een optimaal scenario zullen kunnen voorstellen, dat voldoet aan alle voorwaarden.»

De finale resultaten van de proefprojecten zullen eind 2017 voorgesteld worden. In 2018 worden die verder besproken. Een algemene aanpassing is pas voorzien voor 2019. Die zal plaatsvinden in overleg met alle betrokken partijen. De inzamelingen van morgen worden dus vandaag al voorbereid.

Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be