Je afval sorteren, meer dan een doodgewone handeling

Woensdag 16 september 2015 — Al meer dan 20 jaar sorteren de Belgen - met succes - hun huishoudelijk verpakkingsafval. Een dagelijkse handeling die haast banaal geworden is, maar tegelijk zeer belangrijk is. Sorteren doe je vanuit een overtuiging en niet omwille van een verplichting. Daarom lanceert Fost Plus een nieuwe nationale communicatiecampagne om de burger te wijzen op het belang en het nut van sorteren. Een eenvoudige handeling die garant staat voor een betere toekomst voor iedereen.

Sensibiliseren om nog beter sorteren aan te moedigen

Fost Plus is zich bewust van het feit dat het succes van selectieve inzamelingen berust op de wil en de motivatie van de sorterende burgers en blijft het grote publiek wijzen op het belang en het nut van sorteren.

In dat licht lanceert Fost Plus een uitgesproken optimistische en toekomstgerichte nationale communicatiecampagne om de zin van sorteren te benadrukken en in een ruimer perspectief te plaatsen. Door middel van een tv- en bioscoopspot die de interactie tussen een zoontje en zijn vader in beeld brengt, wil Fost Plus aangeven dat het voor elke generatie belangrijk is om goed te sorteren, om zo ieders toekomst te vrijwaren. De campagne, die deze week werd gelanceerd, zal worden aangevuld met een reeks affiches met de slogan ‘Denk aan de toekomst. Blijf goed sorteren’.

Een routinematige handeling

Uit gespreksgroepen met burgers blijkt dat de Belgen het sorteren van afval als nuttig en belangrijk beschouwen. Hoewel sorteren zelf niet in vraag wordt gesteld, lijkt het enthousiasme om te sorteren enigszins af te nemen. Sorteren is een routine geworden, waarbij het doel - een beter leefmilieu –niet langer duidelijk is.

In de samenleving van vandaag, die ze als overgereglementeerd beschrijven, zijn de Belgen zich niet langer volledig bewust van de impact van hun dagelijkse sorteerinspanningen. Zij zien het niet langer als een daad van burgerzin, maar eerder als een verplichting. Sorteren moet dus in een ander perspectief worden geplaatst door te wijzen op het belang ervan voor het milieu, en voor ieders toekomst. Daarnaast moet ook een antwoord worden gegeven op de vragen die de burgers zich stellen, zoals: wie is er allemaal betrokken bij het sorteren, wat gebeurt er met de gesorteerde materialen, hoe kun je het best sorteren, ... De website www.fostplus.be, die onlangs grondig werd herwerkt, is een vrij volledige informatiebron over het selectief inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval. 

Denk aan de toekomst. Blijf goed sorteren.

Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be