De sorteerwinkel.be, een volwaardige webshop die ondernemingen en organisaties helpt om beter te sorteren

Maandag 28 december 2015 — Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht sorteren van PMD op de werkplek een realiteit in het Waals Gewest. Daarmee zal deze sorteerverplichting op het werk in heel België van toepassing zijn. Om de ondernemingen te helpen bij deze uitdaging heeft Fost Plus een online platform, de sorteerwinkel.be, ontwikkeld. Daar kan men niet alleen kosteloos communicatiemateriaal bestellen, maar ook heel wat nuttige tips vinden om van het sorteren in de onderneming een groot succes te maken.

desorteerwinkel.be, een praktische webshop voor bedrijven

Terwijl het verplicht sorteren van PMD op het werk al sinds juli 2013 van kracht was in het Vlaams Gewest en vanaf februari 2014 ook in het Brussels Gewest, volgt het Waals Gewest in januari 2016. Om ondernemingen te helpen om van het sorteren in het bedrijf een succes te maken, lanceert Fost Plus de sorteerwinkel (www.desorteerwinkel.be), een platform waarop niet alleen sensibiliseringsmateriaal kan worden besteld (affiches, stickers, sorteergids, …), maar dat ook allerhandige nuttige tips bevat om ondernemingen te helpen om stap voor stap de nodige infrastructuur in te voeren om doeltreffend PMD te sorteren. Dit gaat van de keuze voor de vuilnisbakken, tot hun correcte plaatsing, over hun duidelijke identificatie, communicatie naar het personeel, de bezoekers en de schoonmaakploeg, of nog, de keuze van een betrouwbare logistieke partner voor de inzameling van het gesorteerde afval.

Starterspakketten om PMD gemakkelijk en doeltreffend te helpen sorteren, zijn vanaf nu beschikbaar. Ze kunnen met een eenvoudige muisklik besteld worden op desorteerwinkel.be.

Overal sorteren, net als thuis

Fost Plus wil Belgen die hun afval thuis zorgvuldig sorteren ertoe aanzetten om hetzelfde te doen op de werkplek, op plaatsen voor ontspanning en op tal van andere plaatsen. De sorteerwinkel richt zich in de eerste plaats tot ondernemingen, maar ook tot de andere organisaties waar de sorteerverplichting geldt (jeugdhuizen, winkelcentra, culturele centra, ziekenhuizen, ...). Momenteel hebben al meer dan 2.000 organisaties materiaal bij Fost Plus besteld.

Voor William Vermeir, Managing Director van Fost Plus, “zijn sensibilisering en heldere sorteerinstructies nodig om goed te sorteren. Het aanbod van Fost Plus kan dus het verschil maken.”

Buitenshuis PMD inzamelen is meer dan ooit nodig

Jaarlijks wordt zo’n 4.500 ton PMD buitenshuis ingezameld. En wellicht moeten nog tal van organisaties en bedrijven de stap naar PMD-sortering zetten. Daarom steunt Fost Plus tal van sorteerinitiatieven. Zo werd eerder samengewerkt met Bloso, luchthavens, kampeerplaatsen, recreatie- en pretparken... Het is de bedoeling om een stroming op gang te brengen om het buitenshuis sorteren in de dagelijkse gewoonten te verankeren. In tijden van kringloopeconomie telt elke kilogram gesorteerd, ingezameld en gerecycleerd materiaal.

Fost Plus is er tot slot stellig van overtuigd dat het buitenshuis sorteren ook een positief effect kan hebben op een gedragswijziging, één van haar wensen inzake openbare netheid. De vuilnisbak moet worden geherwaardeerd als plek waar vuilnis thuishoort en als sorteren hieraan kan bijdragen, moeten we allemaal deze opportuniteit grijpen.

Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be