Clean Up Day was een succes!

Clean Up Day was een succes!

Ingezameld kunststof zwerfvuil ter plekke verwerkt tot sleutelhangers

Zondag 27 september 2015 — Stad Nieuwpoort, Fost Plus en Federplast.be organiseerden op zaterdag de Clean Up Day, een grote opkuisbeurt aan de Belgische kust met een honderdtal vrijwilligers. Voor de allereerste keer werd het zwerfvuil niet alleen ingezameld en gesorteerd, het werd ook ter plekke gereinigd en gerecycleerd tot unieke sleutelhangers, een primeur! Federplast.be, de sectororganisatie van kunststof- en rubberproducenten maakte van de gelegenheid gebruik om een engagementsverklaring te tekenen in de strijd tegen zwerfvuil. 

Een honderdtal vrijwilligers meldden zich op zaterdagochtend aan om zowel de kustlijn, het duinengebied als de tussenliggende straten een grote opkuisbeurt te geven. Niet minder dan 40 vuilniszakken werden gevuld met zwerfvuil, goed voor 61 kg restafval en 8 kg PMD-afval. Op de zeedijk, ter hoogte van het Hendrikaplein, toonden de organisatoren vervolgens met twee mobiele recyclage-installaties aan hoe de recyclage precies verloopt.

De Plastimobile en Plasticlab verwerkten de gesorteerde en gewassen grondstoffen, aangeleverd door de vrijwilligers, tot nieuwe producten. De twee mobiele installaties bezoeken het ganse jaar door scholen om jongeren te blijven aansporen kunststoffen te recycleren. Om aan te tonen dat afval eveneens een grondstof is, werd een deel van het plastic zwerfvuil via beide machines verwerkt tot gadgets waaronder leuke sleutelhangers. Om alle deelnemers te bedanken, schoven ze nadien aan de tafel aan om bij een hartelijke hap nog even na te praten over de gestelde goede daad. Ze droegen immers niet alleen bij tot een propere omgeving en een gezonder milieu, maar ook tot de gezondheid van vele dieren én mensen.

Federplast.be engageert zich voor de toekomst

Federplast.be zag deze Clean Up Day als dé gelegenheid om een engagementsverklaring te tekenen, waarin het zich verbindt om acties te ontwikkelen en te implementeren voor de strijd tegen zwerfvuil. Federplast.be zal, in navolging van de ondertekening van het convenant op 24 april 2013, ook volgend jaar opnieuw actie ondernemen. In samenwerking met KIMO Nederland-België, zet Federplast.be zich in april 2016 weer in onder het motto “Wij kuisen de zee”, tijdens de ‘Week van de Zee’ te Oostende. In oktober van datzelfde jaar wordt de werking van Plasticlab én Plastimobile alvast als voorbeeld getoond aan alle Europese kustgemeenten. We kunnen immers enkel samen van onze toekomst een gezonde toekomst maken.

 

Stimulans voor circulaire economie

Fost Plus neemt in België de leiding wat onder andere de organisatie van recyclage van verpakkingsafval betreft. Via haar betrokkenheid in het zwerfvuilinitiatief Indevuilbak, maar ook in het sorteren buitenshuis, zet het zich blijvend in om een circulaire economie te bewerkstelligen. Met de steun van Fost Plus en OVAM introduceerde Nieuwpoort samen met enkele andere kustgemeenten (Middelkerke, Bredene en De Haan) sorteereilanden op het strand. Bezoekers kunnen er sindsdien ook op het strand PMD en restafval in afzonderlijke semi-ondergrondse vuilnisbakken kwijt, ideaal voor de vele dagjestoeristen. Pictogrammen en afbeeldingen zorgen voor een duidelijke communicatie van wat wel en niet in deze containers thuishoort.

 

 

 

 

 

 

Petri Ven van Federplast.be ondertekent engagement.
Petri Ven van Federplast.be ondertekent engagement.
Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Petri Ven Secretaris-Generaal at Federplast
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be