Clean Up Day 2015 - Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort organiseren op het strand allereerste grote inzamel- & recyclageactie rond zwerfafval

Clean Up Day 2015 - Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort organiseren op het strand allereerste grote inzamel- & recyclageactie rond zwerfafval

Zaterdag 26 september 2015 – 9u-12u30 – Zeedijk Nieuwpoort-Bad, ter hoogte van het Hendrikaplein

Vrijdag 18 september 2015 — Clean Up Day is een grootscheepse opruimactie, waarbij tientallen vrijwilligers een stuk strand volledig proper maken. Vervolgens wordt het afval gesorteerd en, een Belgische primeur, ook gedeeltelijk ter plaatse gerecycleerd! Met dit initiatief streven de organisatoren - Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort - niet alleen naar propere stranden, maar willen ze burgers ook doen nadenken over het vele zwerfvuil dat wordt achtergelaten. 

Na de zomervakantie worden de stranden aan onze Belgische kust ontsierd door zwerfvuil, gaande van verpakkingen en sigarettenpeuken tot speelgoed of afgedankt strandmateriaal. Dit afval komt ook vaak in zee of in de duinen terecht, waar het een bedreiging vormt voor kwetsbare leefmilieus. Om dit te voorkomen en om mensen bewust te maken van deze problematiek, steken Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort op Clean Up Day de handen uit de mouwen.

Met de hulp van verenigingen, scholen en jeugdbewegingen uit de regio wordt er echter niet enkel afval opgeruimd. We sorteren het ingezamelde afval namelijk ter plaatse uit en demonstreren met behulp van twee unieke mobiele recyclage-installaties, de Plastimobile (www.plastimobile.com) en de Plasticlab (www.plasticlab.be), live voor het grote publiek hoe afval gerecycleerd wordt tot een nieuwe grondstof. Als afsluiter voorzien we een heerlijke picknick voor alle deelnemers, met zo weinig mogelijk afval, dat spreekt voor zich.

Wij nodigen u van harte uit om dit ter plaatste te komen ontdekken!
Vertegenwoordigers van Fost Plus, Federplast en Stad Nieuwpoort zullen aanwezig zijn op dit strandevenement om meer uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Programma:

  • 9u00:   Aanmelden vrijwilligers
  • 9u30:   Zwerfvuil opruimen op het strand
  • 11u30: Recyclage van het ingezamelde afval
  • 12u00: Slotmoment en ondertekening van de engagementsverklaring van de kunststofindustrie             tegen zwerfvuil
  • 12u30: Picknick

Adres: Hendrikaplein, 8620 Nieuwpoort
 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 23 september
via wl@whyte.be of op 02 738 06 37.

Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be