Belgen verkiezen de blauwe zak boven statiegeld

Belgen verkiezen de blauwe zak boven statiegeld

Dinsdag 14 juli 2015 — Een nieuwe studie* toont aan dat Belgen de blauwe zak willen blijven gebruiken om hun plastic flessen en blikjes te recycleren. Indien men de keuze had tussen het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes of het behoud van het systeem van de blauwe zak, geeft slechts een minderheid aan bereid te zijn om de blauwe PMD-zak vaarwel te zeggen. Een ruime meerderheid ziet de strijd tegen zwerfvuil liever gebeuren door meer sensibilisering, meer vuilnisbakken op straat en strengere straffen.

In het kader van de discussie die momenteel wordt gevoerd over de eventuele invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes als oplossing om het zwerfvuil aan te pakken, heeft iVox een studie uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op de houding van de Belgen tegenover het sorteren, het statiegeld en de strijd tegen zwerfvuil.

De studie toont aan dat 88% van de respondenten veel belang hecht aan het sorteren en recycleren van verpakkingen, en dat 76% tevreden is over het huidige sorteringssysteem met de blauwe PMD-zak.

Raak niet aan mijn blauwe zak

Als mensen moeten kiezen tussen het huidige systeem en de invoering van het statiegeld, kiest uiteindelijk slechts 22% voor het statiegeld. 33% van de ondervraagden is neutraal en 45% wil het huidige systeem met de blauwe zak behouden.

De argumenten tegen statiegeld zijn het gebruiksgemak van het huidige systeem met de blauwe PMD-zak, het plaatsgebrek om nog een extra afvalstroom apart bij te houden en het tijdverlies om bovenop het sorteren de blikjes en flessen ook nog eens terug naar de winkel te moeten brengen.

Bovendien gaat 75% van de respondenten niet akkoord met een prijsstijging van het product – bovenop het statiegeld – veroorzaakt door de extra kosten voor het opzetten van een inzamelpunt, de machines, de behandeling en het logistieke aspect.

Burgers willen meer sensibilisering en strengere straffen in de strijd tegen zwerfvuil

Gevraagd naar de problematiek van het zwerfvuil, reiken de Belgen verschillende oplossingen om te strijden tegen dit gebrek aan burgerzin. De grote meerderheid van de burgers pleit ervoor om strengere straffen op te leggen (90%) en om meer te sensibiliseren (87%).

Vanuit een praktisch oogpunt vinden de respondenten ook dat meer vuilnisbakken op straat noodzakelijk zijn (82%), en op beter gekozen plekken (78%).

In het licht van het maatschappelijke debat over de invoering van statiegeld, toont deze studie duidelijk aan dat de Belgen opteren om het huidige, praktische en gemakkelijke systeem van de blauwe zak te behouden om zich te ontdoen van hun drankverpakkingen.

Uiteindelijk is de grote meerderheid van de Belgen van mening dat het zwerfvuil moet worden teruggedrongen met meer vuilnisbakken, meer sensibilisering en strengere straffen.

 

*Onderzoek iVOX uitgevoerd namens Fost Plus, FEVIA, Comeos, Unizo, Voka, VIFW en de Belgische Brouwers, tussen 21- 28 mei 2015 bij een representatief staal van 1.000 Belgen van 18 jaar en ouder (foutenmarge 3,1%).

Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be