100.000 Belgen maken zich klaar om de uitbreiding van de blauwe PMD-zak met bijkomende plastic verpakkingen te testen

Er komen binnenkort pilootprojecten waarbij de ‘P’ van PMD niet meer beperkt blijft tot plastic flessen en flacons.

Fost Plus gaat binnenkort ‘P+MD’-proefprojecten starten om de uitbreiding te testen van de PMD-inzameling (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons) naar andere soorten plastic verpakkingen te testen dan de traditioneel in de bekende blauwe zak opgehaalde flessen en flacons. Het gaat enerzijds om verpakkingen in soepel plastic (folie, draagtassen en zakken) en anderzijds om verpakkingen in hard plastic (vlootjes, schaaltjes en potjes).

Via deze pilootprojecten wil Fost Plus zich volledig inzetten voor de kringloopeconomie en de leiderspositie van België voor de recyclage van verpakkingsafval behouden. “Van een efficiënt verpakkingsbeheer een duurzaam materialenbeheer maken blijft ons leitmotiv", aldus William Vermeir, gedelegeerd bestuurder van Fost Plus. “In die context is het testen van de recyclage van plastic verpakkingen, die tot op heden uitgesloten waren, zeker een mogelijkheid die moet worden verkend”.

Meer dan 100.000 Belgen gaan de paarse P+MD-zak gebruiken

In totaal gaan meer dan 100.000 inwoners, verdeeld over 6 gemeenten (Aalter, Frameries, Hannut, Marchin, Wervik en waarschijnlijk Waregem), verschillende scenario's uittesten waarin meer plastic verpakkingen worden gesorteerd dan vandaag het geval is. Deze innovatieve projecten worden uitgevoerd in nauw overleg met de gewesten en in samenwerking met de intercommunales die instaan voor het afvalbeheer.

In de gemeenten in kwestie zal een nieuwe zak voor selectief sorteren verschijnen. De blauwe PMD-zak wordt tijdelijk niet langer opgehaald en moet plaats maken voor de paarse P+MD-zak. Alle inwoners van deze gemeenten krijgen voor het einde van het jaar in hun brievenbus een ‘startpakket’, bestaande uit een folder met uitleg over het proefproject, een sorteergids, hun ophaalkalender en paarse P+MD-zakken, samen met een bon voor een gratis rol. De proefprojecten zullen begin 2016 opstarten en minstens één jaar duren.

Nieuwe, zorgvuldig geanalyseerde mogelijkheden op het vlak van inzamelen, sorteren en recyclage

De verschillende scenario’s van de proefprojecten zullen uiteraard van nabij worden opgevolgd en grondig worden geëvalueerd, waarbij de samenstelling van het opgehaalde afval, de kwaliteit van het gesorteerde materiaal en de mogelijkheden op het vlak van duurzame recyclage zullen worden bestudeerd. Daarnaast zal ook de economische en ecologische impact van de verschillende geteste scenario's worden gemeten. Tot slot zal het voor Fost Plus eveneens interessant zijn om de participatiegraad van de bevolking en haar kennis van de nieuwe sorteerregels te evalueren. Naargelang de resultaten van deze verschillende projecten, en in overleg met de bevoegde overheden, zou het meest geschikte scenario op termijn uitgebreid kunnen worden naar heel het land. 

Contacteer ons
Luigi Sementilli Whyte Corporate Affairs
Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager, Fost Plus
Luigi Sementilli Whyte Corporate Affairs
Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager, Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be